Două obiective din comuna Gârcina sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Neamț ca monumente de interes local, ambele fiind clasificate ca monumente de arhitectură: mănăstirea Almaș (secolele al XVIII-lea–al XIX-lea) din satul Almaș, ansamblu cuprinzând biserica „Duminica Tuturor Sfinților” (1821) și casele monahale (secolul al XIX-lea); și biserica „Pogorârea Sfântului Duh” (1668) de pe strada Principală din satul Gârcina.