HCL nr 1 din data de 30.01.2019 privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru persoanele majore apte de muncă, beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;