HCL nr 1 din 24/01/2020 privind aprobarea planului de lucrări de interes local, pentru persoanele majore apte de muncă, beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

HCL nr 2 din 24/01/2020 privind utilizarea excedentului bugetar;

HCL nr 3 din 24/01/2020 privind aprobarea retragerii Comunei Gârcina din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “URBTRANS”;

HCL nr 4 din 24/01/2020 pentru aprobarea Raportului privind stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019;

HCL nr 5 din 24/01/2020 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenţi investiţiei ”Pod acces Manastirea Almas, calamitat in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010, comuna Garcina, Judetul Neamt”;

HCL nr 6 din 24/01/2020 privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul investiţiei ”Pod acces Mănăstirea Almaș, calamitat în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din anul 2010, comuna Gârcina, Județul Neamț”;

HCL nr 6 din 24/01/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea centrului social de zi din comuna Gârcina, Județul Neamț, în vederea imbunătățirii eficienței economice”

HCL nr 8 din 24/01/2020 privind modificarea hotărârii de consiliu local nr. 75/2019 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020;

HCL nr 9 din 24/01/2020 privind aprobarea achiziționării unui microbuz;

HCL nr 10 din 24/01/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gîrcina pentru anul 2020;

HCL nr 11 din 24/01/2020 privind modificarea hotararii de consiliu local 51/2019 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate a primarului comunei Gârcina cât și a organigramei şi statului de funcţii ;

HCL nr 12 din 24/01/2020 privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul investiţiei ”Modernizare, reabilitare și dotări grădinița cu program redus Episcop Melchisedec Ștefanescu, Comuna Gârcina, Județul Neamț”;

HCL nr 11 din 24/01/2020 privind aprobarea proiectului tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investitiei ”Modernizare, reabilitare si dotari gradinita cu program redus Episcop Melchisedec Stefanescu, Comuna Garcina, Judetul Neamt”.